Một số biện pháp nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sìn Hồ

THAM LUẬN
Một số biện pháp nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sìn Hồ

        Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sìn Hồ

          Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới, địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng chung sống, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở quan tâm đúng mức và đạt được những kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật trự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện đã đề ra.
Việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cáp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng tích cực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền được quan tâm cả về nội dung và hình thức, đã tạo được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho việc học tập và làm theo ngày càng lan tỏa lớn trong xã hội gần 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký việc học tập và làm theo Bác. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao luôn động viên khuyến khích những tập thể, cá nhân lao động giỏi, xuất sắc trong các phong trào thi đua tiếp tục gương mẫu đi đầu phong trào để nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được huyện tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng, đã đem lại những kết quả quan trọng trong toàn huyện, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã tham gia hưởng ứng tích cực như tham gia đóng góp ngày giờ công, hiến đất làm đường, trường học, trạm xã, đến nay huyện đã có 01 xã được công nhân đạt chuẩn xã nông thôn mới; 09 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 9,2 tiêu chí/xã, đạt 102,2% Nghị quyết  HĐND.
          Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có tác động tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân góp phần nâng cao giá trị hàng Việt trên thị trường.
          Thực hiện Cuộc vận động Ngày vì người nghèo, xóa nhà dột nát từ năm 2009 đến nay đã xóa được 1.713 nhà, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng thể hiện tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau phát triển. Trong năm toàn huyện đã đóng góp được 612,971 triệu đồng tiền ủng hộ (trong đó ủng hộ quỹ trẻ em được 241,387 triệu đồng; quỹ đề ơn đáp nghĩa 220,584 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 171 triệu đồng).
          Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư được tổ chức triển khai sâu rộng có hiệu quả. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đều đăng ký chỉ tiêu. Kết quả năm 2015 có 80% cơ quan đơn vị, có 48,9 bản, khu dân cư và có 69% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.
          Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện có hiệu quả đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở…
          Ngoài các phong trào thi đua trên các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh hưởng ứng và phát động thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các ngành phát động.
          Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các phong trào thi đua như: một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hình thức, làm lướt, chưa tạo sự lan tỏa sâu rộng. Hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua còn thấp chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Việc tuyên truyền, tập hợp, thu hút động viên Nhân dân tham gia giám sát, tham gia các phong trào, các cuộc vận động chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
          Để việc thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt chất lượng, hiệu quả hơn nữa góp phần quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Sìn Hồ đề ra một số giải pháp cơ bản như sau:
          Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách sâu rộng, hiệu quả, thực chất.
          Hai là, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường dân chủ trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
          Ba là, Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.
          Bốn là, Tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền; thường xuyên làm tốt công tác phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến, có sự động viên khích lệ kịp thời và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa trong xã hội.
          Năm là, Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở.Share on Google Plus

About trang cao

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét