QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG QUÝ II

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG QUÝ II

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Quyết định 835/QĐ-CTN ngày 27/4/2016; 836/QĐ-CTN ngày 27/4/2016 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhất: Nhân dân và cán bộ tỉnh Lai Châu; Huân chương Lao động hạng ba: Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Lai Châu.
Quyết định 837/QĐ-CTN ngày 27/4/2016 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Tô Như Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
Quyết định số 781/QĐ-CTN ngày 20/4/2016 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho: Ban Quản lý dự án Bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu; Cá nhân: Ông Hoàng Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lai Châu; Bà Thái Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu; Ông Trần Văn Dũng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án Bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu; Ông Cao Xuân Páo, Bí thư đảng ủy xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; Ông Phàn A Nhụy, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Quyết định số 782/QĐ-CTN ngày 20/4/2016 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu. Hạng ba cho Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu.
          QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Quyết định số: 274/QĐ-TTg ngày 20/02/2016; số 295/QĐ-TTg ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể thuộc tỉnh Lai Châu, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của tỉnh Lai Châu. Sở Y tế tỉnh Lai Châu; Nhân dân và cán bộ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; Ban Quản lý Dự án bồi thường di dân tái định cư, tỉnh Lai Châu; Nhân dân và cán bộ xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Nhân dân và cán bộ xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Nhân dân và cán bộ xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Quyết định số: 624/QĐ-TTg ngày 15/4/2016; 645/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 09 cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu: Tập thể: Nhân dân và cán bộ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu; Nhân dân và cán bộ xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu; Nhân dân và cán bộ xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ tỉnh  Lai Châu. Cá nhân: Ông: Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Ông: Nguyễn Sỹ Cảnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Ông: Trần Văn Luân, Trưởng phòng Tài vụ Ban Quản lý dự án Bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu; Ông: Phạm Quý Dương, Trưởng phòng Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh lai Châu; Ông: Mai Văn Thạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Ông: Bùi Anh Chiến, Phóng viên Báo Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Ông: Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; Ông: Lưu Xuân Cảnh, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu; Ông: Đồng Văn Liệt, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu./.
Quyết định số: 642/QĐ-TTg ngày 21/4/2016; của Thủ tướng Chính phủ, về việc tặng Bằng khen cho Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Lai Châu.
Quyết định số: 678/QĐ-TTg ngày 26/4/2016; của Thủ tướng Chính phủ, về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 16 cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu: Tập thể: Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;Văn phòng Sở Nội vụ, tỉnh Lai Châu. Cá nhân: Ông Trần Việt Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học & Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu;Bà Hoàng Thị Nguyện, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Lai Châu; Bà Đồng Thị Ninh, Trưởng phòng, Phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Lai Châu; Ông Vũ Văn Quý, Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; Bà Lý Hồng Quyên, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỉnh Lai Châu; Bà Hỏ Thị Huế, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỉnh Lai Châu; Bà Vàng Thị Ngoạn, Phó Trưởng phòng, Phòng Biên tập, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Lai Châu; Ông Lê Danh Thế, Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật & Công nghệ, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Lai Châu; Ông Nguyễn Quang Khoa, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật Ban Quản lý xây dựng các công trình của tỉnh; Ông Nguyễn Minh Sơn, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu; Ông Tạ Đức Hùng, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu; Ông Phan Văn Cốc, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; Ông Vũ Huy Hòa, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Ông Nguyễn Quang Hải, PCT UBND huyện nậm Nhùn; Ông Lò Văn Duy, PCT UBND huyện nậm Nhùn; Ông Lò Văn Duy, PCT UBND huyện nậm Nhùn; Ông Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CỦA UBND TỈNH
Quyết định số  64/QĐ – UBND, ngày 18/01 /2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng-bảo vệ Lai Châu" cho 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong trong công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu:
Quyết định số 74 /QĐ – UBND, ngày 20/01 /2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 13 tập thể 08 cá nhân có thành tích xuất xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự An toàn Giao thông năm 2015 
Quyết định số  121/QĐ – UBND, ngày 03/02 /2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan “Hát then- Đàn tính” các dân tộc Tày- Nùng- Thái lần thứ V năm 2015   
Quyết định số 123 /QĐ – UBND, ngày 03/ 02/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2015 
Quyết định số  124/QĐ – UBND, ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian tăng cường giúp đỡ  ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2015  
Quyết định số  125/QĐ – UBND, ngày 03/ 02/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho  cho 59 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi năm 2015
Quyết định số 147/QĐ – UBND, ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho  47 cá nhân có thời gian công tác 5 năm tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp y tế tỉnh Lai Châu
Quyết định số 171/QĐ – UBND, ngày 24/ 02/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 35 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Quyết định số 172/QĐ – UBND, ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 27 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Quyết định số  206/QĐ – UBND, ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới" trên địa bàn tỉnh Lai Châu  
Quyết định số  208/QĐ – UBND, ngày 04/03 /2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia Trung học Phổ thông năm 2016
Quyết định số  273/QĐ – UBND, ngày 15/3 /2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho  02 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu:
Quyết định số 274/QĐ – UBND, ngày 15/3 /2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng-bảo vệ Lai Châu" cho 03 cá nhân đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu:
Quyết định số 331 /QĐ – UBND, ngày  24/3/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của ngành Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu nhân Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao
Quyết định số 338/QĐ – UBND, ngày  25/ 3/ 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho   cho 13 tập thể, 01 cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2015
Quyết định số  375/QĐ – UBND, ngày  31/3/ 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia Hợp tác xã và 5 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/2016).
Quyết định số 390 /QĐ – UBND, ngày 06/4/ 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho  10 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2010- 2015)
Quyết định số 400/QĐ-UBND, ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016)
Quyết định số 488/QĐ – UBND, ngày 28/ 4/ 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức, thực hiện Tuần Du lịch- Văn hóa Lai Châu năm 2016
Quyết định số 522/QĐ – UBND, ngày 06/05/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Tặng bằng khen 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015


Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét